top of page

Avís legal
 

Estàs en un espai segur i compromès amb els teus drets, és la raó per la qual estàs llegint aquest text. Elma Natura vol oferir-te una experiència de navegació amb totes les garanties necessàries perquè naveguis i operis per la web amb total seguretat i confiança.

 

Aquesta web està adaptada a les lleis que regulen el comerç electrònic i la protecció de dades, concretament:

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD)

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (*RGPD)

La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE o *LSSI).

Aquesta última exigeix a tots els responsables d'una web indicar les seves dades completes als usuaris, clients i persones que es relacionen amb la web.

 

Qui està darrere d'aquesta web?

Raó social: Sonia Gracia Gil

NIF: 44179034J

Correu electrònic : sonia@elmanatura.com

Domicili: Avg Circumval.lació 94B - 08791- Sant Llorenç d´Hortons- Barcelona

Finalitat de la pàgina web: Venda en línia de productes cosmètics

Condicions generals d'ús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de www.elmanatura.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

​Tota persona que accedeixi a la web de *Elma Natura (“usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal.

 

 

Com obtenim les teves dades?

Elma Natura gestiona la web www.elmanatura.com dedicada a la comercialització dels seus productes cosmètics.

Les dades personals que tractem en cadascuna d'elles procedeixen dels nostres propis usuaris que recollim mitjançant:

Formulari de contacte

Formulari de registre

Formulari de subscripció

Formulari de venda

 

 

Dades personals que recaptem

​Llegir Política de Privacitat de "www.elmanatura.com".

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

​L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb *Elma Natura.

D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

​​

En la utilització de la web, www.elmanatura.com , l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de *Elma Natura, o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal, la qual cosa impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant *Elma Natura, no pot garantir la inexistència de *malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

​Les dades personals comunicats per l'usuari a www.*elmanatura.*com, emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a aquesta, assumint així totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

​Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

​En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de *Elma Natura. L'usuari també es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) *podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre www.elmanatura.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals del domicili del client.

 

Contacte
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal de *Elma Natura si us plau dirigeixi's sonia@elmanatura.com

 

 

L'avís legal ha estat actualitzat per última vegada al maig de 2021.

bottom of page