top of page

Política de privacitat 

En aquesta web ens importen els nostres usuaris i clients i estem compromesos amb els seus drets i la defensa de la seva privacitat. Aquesta política expressa com tractem i protegim la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Elma Natura a través del seu web.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Elma Natura, t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, siguin tractats per Elma Natura, com a responsable del tractament, i sobre els quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

 

Advertiments menors d'edat

Si ets menor de 16 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

En el cas dels menors de 16 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les teves dades personals.

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

Raó social: Sonia Gracia Gil

NIF: 44179034J

Correu electrònic : sonia@elmanatura.com

Domicili: Avg Circumval.lació 94B - 08791- Sant Llorenç d´Hortons- Barcelona

Com obtenim les teves dades?

​​Elma Natura gestiona la web www.elmanatura.com dedicada a la comercialització dels seus productes cosmètics.

Les dades personals que tractem en cadascuna d'elles procedeixen dels nostres propis usuaris que recollim mitjançant:

● Formulari de contacte

● Formulari de registre

● Formulari de subscripció

● Formulari de venda

​Legitimació per al tractament de les teves dades

Per a contactar amb mi o subscriure's al blog d´Elma Natura es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Es processa la teva informació personal amb finalitats relacionades amb activitats de màrqueting i vendes sobre la base del consentiment.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin productes o serveis oferts per Elma Natura, és l'execució del contracte de venda en línia.

 

Categoria de dades que tractem

​​Dades que es tracten en els serveis de subscripció al blog o contacte;

● Nom i correu electrònic.

Dades que es tracten en el servei de e-commerce són:

● Nom i adreça física, adreces de correu electrònic i números de telèfon.

● Dades transaccionals, com a productes i serveis sol·licitats, dades financeres i mètodes de pagament.

● Dades d'enviament, adreça completa.

● Identificadors únics, com l'identificador del seu dispositiu mòbil o l'identificador de cookies del seu explorador.

● Adreça IP i informació derivada de l'adreça IP, com la ubicació geogràfica.

● Informació sobre un dispositiu que utilitzi, com l'explorador, el tipus de dispositiu, el sistema operatiu, la presència o l'ús d'aplicacions, la resolució de la pantalla i l'idioma preferit.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En Elma Natura, existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

● Formulari de contacte: per a respondre als requeriments dels usuaris que es posin en contacte a través d'aquest mitjà.

● Formulari de subscripció: per a remetre butlletins periòdics amb ofertes i descomptes exclusius.

● Formulari de registre: perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.

● Formulari de venda: per a gestionar la compra, incloent-hi la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

 

Elma Natura, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Anuncis i remàrqueting

El remàrqueting o Retargeting, és una funció publicitària que ens permet contactar a usuaris per segona vegada. En Internet, aquesta funcionalitat del remàrqueting es relaciona amb la possibilitat d'impactar més d'una vegada a l'usuari que va accedir en algun moment a la nostra pàgina web.

Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

● Facebook

● Google Ads

 

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l'ús de cookies de Google a través de la Configuració d'anuncis de Google. També pots inhabilitar l'ús de cookies d'un proveïdor tercer a través de la pàgina d'inhabilitació de Network Advertising Initiative. Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d'aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l'usuari en cada xarxa social. En cas que s'instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

 

Facebook Ads

Elmanatura.com utilitza Facebook Ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis.

En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

● Lloc.

● Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.).

● Interessos (activitats, aficions, etc.).

● El que compren en internet i per altres canals.

● Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Google Ads

Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. Elmanatura.com utilitza  Google Ads, la plataforma de publicitat de Google, que em permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

● Lloc

● Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

● Interessos (activitats, aficions, etc.)

● El que compren en internet i per altres canals

● Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Elma Natura, estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a:

● Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

● Sol·licitar la seva rectificació o supressió

● Sol·licitar la seva cancel·lació

● Sol·licitar la limitació del seu tractament

● Oposar-se al tractament

● Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades per part de Elma Natura, en aquest moment, Elma Natura, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

● El tractament estigui basat en el consentiment

● Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.

● El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Per a exercir aquests drets contacta amb sonia@elmanatura.com

 

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals establerts per a la conservació de dades, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

Per tant, les dades personals proporcionades es conservaran:

● Mentre es mantingui la relació mercantil.

● Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

● Per un període de 2 anys, a comptar des de la teva última confirmació d'interès.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

D'acord amb els usos de la informació personal, podem comunicar la teva informació personal a destinataris que ens ajuden a promocionar o donar suport als nostres serveis o els serveis dels nostres usuaris ("proveïdors de serveis").

Tots els proveïdors de serveis subscriuen un contracte amb Elma Natura, que protegeix la informació personal i restringeix l'ús de qualsevol informació personal conforme a aquesta política.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Elma Natura comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

● Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de targetes de crèdit, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, e, distribució de correu electrònic, auditories i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Elma Natura.

● Distribuïdors o venedors de Elma Natura per al seguiment addicional dels interessos de l'usuari, socis específics que ofereixen productes i serveis complementaris o amb tercers per a facilitar publicitat basada en interessos.

● Empreses de transport per a l'enviament de comandes.

 

​Secret i seguretat de les dades

​​Elma Natura, es compromet en l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

 

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. També inclou mesures Antispam, mesures enfront d'atacs i phishing.

Respecte a la confidencialitat del processament, Elma Natura, s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Elma Natura, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

 

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

Elma Natura assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal, no obstant això, si Elma Natura, determina que les teves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de Elma Natura) s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, Elma Natura t'informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

 

Navegació

En navegar per elmanatura.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

 

Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisis de tercers:

● Analytics.

● Píxel de Facebook.

S’utilitza aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a Elma Natura, exonerant a Elma Natura, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Elma Natura, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Canvis en la política de privacitat

Elma Natura, es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Elma Natura, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Dubtes i preguntes sobre aquesta política

Si tens preguntes sobre aquesta política o si tens problemes de privacitat en relació amb l'accés o amb la correcció de la informació personal, pot posar-se en contacte amb mi a través del nostre formulari de consultes o escriure a la següent adreça: sonia@elmanatura.com

Encara que la majoria de les preguntes i problemes relacionats amb l'accés es poden gestionar de manera ràpida, les sol·licituds complexes poden necessitar més recerca i temps. En tals casos, els problemes se solucionaran o bé se l'informarà en relació amb la naturalesa del problema i els següents passos apropiats, en un termini de trenta dies.

 

La política de privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada al maig del 2021.

bottom of page